Studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z Siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 

1. stypendium socjalne (przyznawane na semestr);
2. stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (przyznawane na semestr);
3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (przyznawane na okres orzeczenia niepełnosprawności jednak nie dłużej niż na rok akademicki);
4. stypendium rektora dla najlepszych studentów (przyznawane na rok akademicki);
5. zapomogę.

 

Oprócz powyższych świadczeń wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o ile udokumentuje posiadanie takich osiągnięć, a Senat Uczelni zaopiniuje ich wniosek pozytywnie.

 

Załączniki:

1. Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ na rok akademicki 2020/2021
/pliki/kwspz/regulamin_swiadczen_.pdf

2 . Oświadczenie - dochód nieopodatkowany
/pliki/kwspz/oswiadczenie-dochod_nieopodatkowany.pdf

3 . Oświadczenie - ryczałt, książka podatkowa

/pliki/kwspz/oswiadczenie-ryczaltk.pod_.pdf

4 . Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
/pliki/kwspz/ponowne-przeliczenie-uzyskanie.utrata.pdf

5 . Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
/pliki/kwspz/wniosek-st.-os.niepelnosprawne.pdf

6 . Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
/pliki/kwspz/wniosek-st.-rektora.pdf

7 . Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
/pliki/kwspz/wniosek-st.-socjalne.pdf

8. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi
/pliki/kwspz/wniosek-zapomoga.pdf

9. Oświadczenie 1
/pliki/kwspz/zalacznik-nr-2.pdf

10. Oświadczenie 2
/pliki/kwspz/zalacznik-nr-3.pdf

11. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
/pliki/kwspz/zalacznik-nr-10.pdf

12. Oświadczenie studenta o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

/pliki/kwspz/zalacznik-nr-13.pdf

13. Załącznik 14 - klauzula inf. student
/pliki/kwspz/zalacznik-nr-14.pdf

14. Załącznik 15 - klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych
/pliki/kwspz/zalacznik-nr-15.pdf

15. Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy

/pliki/kwspz/zalacznik-nr-16.pdf

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:30:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:32:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:34:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:38:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:41:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:43:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:45:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:48:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:50:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:53:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:56:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 12:57:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 13:18:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-09-29 13:20:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
  • Data dodania: 2020-10-01 08:43:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-12 13:01:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Olszowiec Jerzy
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 08:44:16
 • Liczba odsłon: 353
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 16779]

przewiń do góry