I. Fizjoterapia - Jednolite Studia Magisterskie

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej, a przez to wymagającymi stosowania zabiegów z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym zdobędą kompetencje w zakresie; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez standardy kształcenia stosownymi przepisami ustawy. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Absolwenci nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • - przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • - obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • - doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • - planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • - wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • - współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Absolwenci będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, a w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych.

 

II. Studia I stopnia

 

1) Dietetyka

Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach  chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i  medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

 

Absolwent jest przygotowany do:

 • - planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą       klasyfikacją
 • - oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia
 • - zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym
 • - oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • - kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw
 • - znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
 • - oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób
 • - planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • - organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia      pacjentów
 • - prowadzenia edukacji żywieniowej

 

2) Kosmetologia

Kosmetologia jest obecnie najnowocześniej rozwijającą się dziedziną dermatologii. Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

 

Absolwent Kosmetologii będzie mógł:

 • - ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
 • - poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
 • - prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie
 • - ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • - znać metody stylizacji sylwetki i wizażu

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.

 

III. Studia II stopnia

 

1) Dietetyka i ekologiczna żywność

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje dietetyka. Program studiów przewiduje dwie specjalności:

 • - DIETETYKA KLINICZNA
 • - EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ I DIETETYKA

 

2) Fizjoterapia

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku fizjoterapia jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • - przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu;
 • - obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych;
 • - doboru i wykonywania testów funkcjonalnych;
 • - planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • - wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej     oraz współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej.

3) Kosmetologia

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

 

 • - WELLNESS & SPA
 • - MARKETING I ZARZĄDZANIE W KOSMETOLOGII
 • - PODOLOGIA

Wiedza i praktyka uzyskana w czasie studiów pozwala na:

 • - właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • - efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
 • - kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
 • - ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • - właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
 • - odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
 • - posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olszowiec Jerzy
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-29 15:34:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Olszowiec Jerzy
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-26 12:29:01
 • Liczba odsłon: 311
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 16782]

przewiń do góry